Pytia

130 tekstów – auto­rem jest Py­tia.

"PAMIĘTAM

...Pamiętam
Przyśniłaś mi się dzi­siaj
Cza­sem boję się te­go
Pa­miętam jak Cię tra­ciłam...
I jak bar­dzo siebie zniena­widziłam

Pa­miętam też jak łza­mi
Za­le­wałam szklaną przes­trzeń
Dzieląca mnie od Ciebie
Wołałam...ma­mo...gdzie jes­teś?

Pat­rzyłam w dal...
W tę lukę między blo­kami
I wie­działam, że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 kwietnia 2017, 21:58

ŁYK ..przestrzeni

jesienią
mo­tyl zajrzał
wie­cznie gdzieś za­gubiony
na szkle przysiada

szuka

raz
dwa i trzy
czte­ry i już prawie
krąży wciąż ..
cholera!
BUUUUUUUM

zatankował

słowa,twórczość
w wieńce ub­ra­ne

A anioł umarł...spo­pielo­ne skrzydła ....o To­bie już zapomniały 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 listopada 2016, 19:29

mężczyznę trze­ba ..od­kryć ...to ja jas­ki­nia bez dna ..nig­dy nie wiesz na ja­ki diament trafisz..... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 stycznia 2016, 22:59

Ks.Marek

Wi­taj ...hipokryzjo
Zas­ta­nawiam się
Czy wal­czyć z Tobą można?

Gdy przez większość życia
Wbi­jamy so­bie wzajem
Ka­kofo­nię

Ta­kie podróże znikąd
W pajęczą sieć uwikłane
Ciszą stłumione

Tańczą
War­koczem myśli twych
Gu­biąc podkowy

...do­tykając gra­nic bezdroża. 

wiersz • 31 grudnia 2014, 21:11

Retrospekcja

Cisza!...o nią błagam!!!
Dźwięk , treść , uśmiech , łzy!
Zas­ta­nawiam się ...
Słowa!!!!!!!!!!!!!!!!!

Słowa
Treść!!!!!!!!!!!!!
A pies słowem Twym kroczy..........
Zamętu wie­czny dźwięk..
..............Two­ja cisza.....................
upadły Twój znak 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 marca 2013, 18:51

salwa

Pras­ta­re drzewo
Toczyło żywot swój
Życia "nektarem"
Ko­narów poz­był się

Krąg bezgłowia zataczając
Ciągnie
Sple­cione war­kocze
W kle­pis­ko wbijając

Ne­potyzm niczym cierń
Oka­la od­dech wiaduktu
Jes­tem ja i jes­teś ty
Szkla­nym wiekiem byłem

Sy­na..córkę ..syna..
Żonę
Cze­luściom oddałem
Sobą ni­cość tworzyłem

Chlałem!!!
Za wczo­raj i za
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 listopada 2012, 14:07

Mgła

nic nie napiszę
co za­pisa­ne ...zostało
nic nie napiszę

czy słowa mają wartość?
nic pi­sać nie będę
ko­mu treść potrzebna?

cisza,,,bo zmysły upadły
bo świat.... istnieje?
ko­mu to potrzebne?

nie wiem
bo...

....sens wes­tchnienie życia nadaje?
bar­wy w słowa upchane
....go­belin życia twe­go tkają 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 listopada 2012, 20:27

Złamane skrzydła

upadłam
za wczoraj
za od­dech każdy
za zmysły
za przestrzeń
upadłam... 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 5 października 2012, 18:38

Kleszcze

diabeł kar­ty rozdaje
a my gracze życia
bez­wied­nie szafujemy
sobą w kości grając

i tak stojąc na rozstaju
jed­nej dro­gi po­boczem idąc
skrap­lam skrzydła
wiat­rem spoglądając

i upadła łąka
tęskno­ta w mym wazonie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 czerwca 2012, 22:32

Poeta

Ktoś złamał czas
Upadł prag­nieniem za bramą
A prze­cież życie ma­lował w słowach ...
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 czerwca 2012, 01:00

Pytia

nie zatrzaskuj drzwi...gdy piękno roztacza dywanem bezmiar przestrzeni...

Zeszyty
  • ulubione – *** Na­ras­ta we mnie gniew. Budzi się ag­resja. Złość spo­piela zieleń moich oczu. Niena­wiść mro­zi bijące ser­ce. Krzak dzi­kiej róży w mo­jej duszy obu­miera. Po­woli pod­da­je się ata­kowi płonącej zi­my. Los chciał inaczej, lecz ja pójdę swoją drogą. Cho­ciaż miałabym niszczyć siebie, Cho­ciaż miałoby mnie niszczyć brak uczu­cia od Ciebie. Świat jest mój Życie mo­je. Dusza spa­lona, Ser­ce zmrożone. Miłość daw­niej płomien­na i ra­dos­na tak Dziś jest tyl­ko prochem na mych dłoniach. Ale nie, Mój Dro­gi, Ty też masz za­pałki w swych kie­sze­niach, tak skrzętnie uk­ry­te. I z niewinną, bo­lesną miną mówisz mi, jak bar­dzo smut­no Ci. Ale ale... życie do­piero się zaczy­na. A w ser­cu pus­te miej­sce po miłości Szyb­ko zaj­mie zem­sty chwast. http://vievioreczka211.cytaty.info ~vievioreczka21 © 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pytia

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 kwietnia 2017, 22:51SzaryWilk sko­men­to­wał tek­st PAMIĘTAM

25 listopada 2016, 21:45Pytia sko­men­to­wał tek­st nad życie

25 listopada 2016, 21:41Pytia sko­men­to­wał tek­st żądza

25 listopada 2016, 21:23Pytia sko­men­to­wał tek­st Co z te­go że [...]

25 listopada 2016, 21:17Pytia sko­men­to­wał tek­st Zrodziłem list opiły słowa­mi [...]

25 listopada 2016, 21:11Pytia sko­men­to­wał tek­st Chłopickiego 71A

25 listopada 2016, 21:05Pytia sko­men­to­wał tek­st W do­mu zaw­sze mi [...]

25 listopada 2016, 21:02Pytia sko­men­to­wał tek­st Fantom, czy­li za­gad­nienia on­to­logiczne